Project Description

  • Garzweiler
  • Milieu-activist
  • Polizei-deutschland
  • dagbouwmijn
  • Dagmijnbouw-
  • EO-docs-kerk-wordt-afgebroken-

HET GAT IN MIJN LEVEN (in ontwikkeling)

Een bruinkoolmijn voorziet de samenleving van energie en zekerheid, maar ondertussen heeft dit uitdijende gat een onomkeerbare invloed op de levens van een dorpeling, een mijnwerker en een activist. Zij leven aan de rand van de mijn, het gat in hun leven. Hoe beheerst deze plek hun bestaan en hoe gaan zij ermee om?

regisseur: Xavier van Delft
producent:
Ton van Zantvoort | NEWTON film
omroep: EO
taal: Duits | Nederlandse/ Engelse ondertitels
lengte:
55 minuten
categorie: Human interest, milieu
verwacht: 2021

Mede gefinancierd uit het NPO-fonds