• Garzweiler
  • Milieu-activist
  • Polizei-deutschland
  • dagbouwmijn
  • Dagmijnbouw-
  • EO-docs-kerk-wordt-afgebroken-

HET GAT IN ONS LEVEN

Een bruinkoolmijn voorziet de samenleving van energie en zekerheid, maar ondertussen heeft dit uitdijende gat een onomkeerbare invloed op de levens van een dorpeling, een mijnwerker en een activist. Zij leven aan de rand van de mijn, het gat in hun leven. Hoe beheerst deze plek hun bestaan en hoe gaan zij ermee om?

regisseur: Xavier van Delft
producent ontwikkelingsfase: NEWTON film, Ton van Zantvoort
taal: Duits
omroep: EO
lengte:
55 minuten
categorie: Human interest, milieu
ISAN: 0000-0005-D46C-0000-J-0000-0000-H
status: de film is uiteindelijk niet gemaakt.

Mede gefinancierd uit het NPO-fonds